środa, 30 września 2009

Petycje do prezydentów – komunikat i podziękowanie

Podaje się do wiadomości, że „Petycje do prezydentów” zamieszczone na stonie http://www.petycje.pl/3372 zostały usunięte około 12 września b.r. z nieznanych mi przyczyn. Sprawa o tyle jest dziwna, że nie minął miesiąc od ostatniego podpisu - co zgodnie z regulaminem mogło by usunięcie petycji spowodować – jak również fakt, że nie była ona dostępna dla mnie po usunięciu po zalogowaniu, jakby wynikało z informacji zawartych na stronie petycji.

Wysłałem w tej sytuacji dwa razy pismo z zapytaniem, na które nie dostałem żadnej odpowiedzi. W rezultacie nie zarejestrowałem ostatecznych wyników petycji jak również nie mogłem skorzystać z przysługującej możliwości wysłania do sygnatariuszy podziękowania.

Dziękuję zatem serdecznie wszystkim Państwu dla których sprawa 200 000 pomordowanych Polaków nie była obojętna. Bóg zapłać w moim imieniu i nade wszystko - z upoważnienia - w imieniu sędzi niezłomnej, czcigodnej pani Marii Trzcińskiej. Lista drogich Państwa jest na na moim blogu z wyjątkiem ostatnich sygnatariuszy za co serdecznie przepraszam. (Przepraszam, że jeszcze nie wszystkich Państwa na tej liście „wytłuściłem” ale to kwestia niedługiego czasu)

Jeśli się Państwo nie zrazili zapraszam powtórnie – również i tych z Panstwa, którzy o petycji nic nie wiedzieli – do bezpośredniego zgłaszania się za pośrednictwem adresu kontaktowego na blogu o KL Warschach.

A oto treść petycji:

Listy do prezydentów (podpisz petycje w sprawie Pomnika Ofiar Koncentrationslager Warschau)9 sierpnia 2008

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Lech Kaczyński

Szanowny Panie Prezydencie

Honor w polskiej tradycji narodowej występuje obok Ojczyzny i Boga. Musi być zatem ważny rowniez dla Prezydenta Polski - pomimo braku w tym zakresie konstytucyjnego zapisu.

Oczekujemy przeto dotrzymania zobowiązań przedwyborczych - złożonych narodowi polskiemu jako ówczesny Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy przed kamerami TV Trwam - odnośnie wybudowania Pomnika Ofiar Konzentrationslager Warschau.

Sprawa pomnika - pod który kamień węgielny poświęcił Papież Jan Paweł II - nabiera szczególnego znaczenia w świetle budowy z inicjatywy tak zwanych wypędzonych w Niemczech - „Widocznego Znaku” do kształtowania nowej świadomości przemieniającej rolę ofiar w katów.

Przy niniejszym zapewniamy Pana Prezydenta o naszym uznaniu i wdzięczności za wybudowanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Pragniemy też życzyć, aby Pańskie poparcie dla realizacji Pomnika Ofiar Zagłady w KL Warschau – których szacunkowe dane przewyższają liczbę powstańczych ofiar - dały Panu Prezydentowi mandat do powtórnego ubiegania się o fotel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku


*** *** ***9 sierpnia 2008

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent

Wyrażamy sprzeciw przeciwko blokowaniu przez Panią Prezydent budowy Pomnika Ofiar Niemieckiego Obozu Zagłady KL Warschau o szacunkowej liczbie 200 tysięcy pomordowanych warszawiaków. Ofiary tej okrutnej zbrodni ludobójstwa nie doczekały wypełnienia należnego im obrzędu pogrzebowego - jako że ich ciała palono, a prochy rozpraszano dla zatarcia śladów likwidowania Warszawy.

Sprawa pochówku zmarłych jest szczególnie ważna w polskiej tradycji katolickiej, której Pani Prezydent deklaruje być ogromną zwolenniczką. Tymczasem ofiary największej martyrologii w dziejach stolicy Polski - symbolu polskiej państwowości - nie mają dotąd nawet symbolicznej mogiły jaką mógłby być pomnik i zarazem mauzoleum Miasta Nieujarzmionego Warszawy. Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę pomnika pomordowanym w Konzentrationslager Warschau jest równoznaczna niejako
z odmową pochówku i pozostaje w zgodności z haniebną praktyką komunistycznych włodarzy Polski - ukrywających prawdę przed społeczeństwem przez półwiecze.

Nieprzychylne ofiarom Warszawskim stanowisko Prezydenta Warszawy jest o tyle niezrozumiałe, że pełnienie funkcji w administracji państwowej ma charakter zaszczytnej lecz jednakoż służby. Tymczasem postępowanie Pani Prezydent pozostaje w sprzeczności z Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27. 07. 2001 r., Uchwałą Nr XXVI-494-2004 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 11. 03. 2004 r., Stanowiskiem Polskich Kombatantów z dnia 11. 11. 2004 r., Stanowiskiem Prezesa IPN w sprawie Koncentrationslager Warschau z dnia 26. 10. 2006 r., Stanowiskiem Komitetu Budowy Pomnika pod przewodnią rolą sędzi niezłomnej - czcigodnej Marii Trzcińskiej i stanowiskiem opinii publicznej.

Pragniemy Pani Prezydent przypomnieć, że kamień węgielny pod pomnik poświęcił Polak ponad Polakami – polski Papież Jan Paweł II, którego postać była w wypowiedziach Pani Prezydent inspirującą również dla Pani.

*** *** *** *** *** *** ***

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz